vti_encoding:SR|utf8-nl vti_timelastmodified:TR|09 Nov 2007 23:23:36 -0000 vti_extenderversion:SR|5.0.2.6738 vti_usagebymonth:UX|3 vti_usagebyweek:UX|2 1 vti_usagebyday:UX|0 0 1 0 0 0 1 vti_usagelastupdated:TX|18 Nov 2007 07:59:59 -0000 vti_usagetotalhits:IX|3